Ubuntu 20.04

نصب MariaDB در اوبونتو 20.04

MariaDB یک سیستم مدیریت پایگاه داده منبع باز است که معمولاً به عنوان جایگزینی برای MySQL به عنوان بخش دیتابیس LAMP محبوب (Linux ، Apache ، MySQL ، PHP / Python / Perl) استفاده می شود. درواقع به عنوان جایگزینی برای MySQL در نظر گرفته شده است.
نسخه کوتاه این راهنمای نصب شامل این سه مرحله است:
• ایندکس بسته خود را با استفاده از APT به روز کنید
• پکیج mariadb-server را با استفاده از APT نصب کنید. این بسته همچنین ابزارهای مرتبط را برای تعامل با MariaDB در نظر می گیرد
• اسکریپت امنیتی شامل mysql_secure_installation را اجرا کنید تا دسترسی به سرور مجازی محدود شود
$ sudo apt update

$ sudo apt install mariadb-server

$ sudo mysql_secure_installation

در این آموزش نحوه نصب MariaDB در سرور مجازی Ubuntu 20.04 توضیح داده خواهد شد و تأیید می شود که در حال اجرا است و از پیکربندی اولیه ایمن برخوردار است.
پیش نیازها
برای دنبال کردن این آموزش ، به یک سرور مجازی Ubuntu 20.04 نیاز دارید. این سرور مجازی باید شامل یک کاربر ادمین غیر ریشه و فایروال پیکربندی شده با UFW باشد. میتوانید طبق راهنمای ستاپ اولیه سرور مجازی این تنظیمات را انجام دهید.
مرحله 1 – نصب MariaDB
در زمان نوشتن این مقاله، مخازن APT پیش فرض Ubuntu 20.04 شامل نسخه 10.3 MariaDB است.
برای نصب آن ، ایندکس بسته را بر روی سرور مجازی خود با apt به روز کنید:
$ sudo apt update

سپس بسته را نصب کنید:
$ sudo apt install mariadb-server

این دستورات MariaDB را نصب می کنند ، اما از شما خواسته نمی شود که رمز عبوری را تنظیم کنید یا تغییرات دیگری در پیکربندی ایجاد کنید. از آنجا که پیکربندی پیش فرض، نصب MariaDB را ناایمن می کند ، ما از اسکریپتی استفاده خواهیم کرد که بسته mariadb-server برای محدود کردن دسترسی به سرور مجازی و حذف حساب های بلااستفاده فراهم می کند.
مرحله 2 – پیکربندی MariaDB
برای نصب های جدید MariaDB ، مرحله بعدی اجرای اسکریپت امنیتی گنجانده شده است. این اسکریپت برخی از گزینه های پیش فرض بدون ایمنی را تغییر می دهد. ما از آن برای مسدود کردن ورود به سیستم ریشه از راه دور و حذف کاربران استفاده نشده پایگاه داده استفاده خواهیم کرد.
اسکریپت امنیتی را اجرا کنید:
$ sudo mysql_secure_installation

این دستور مجموعه ای از اعلان ها را به شما نشان میدهد که می توانید در گزینه های امنیتی نصب MariaDB خود تغییراتی ایجاد کنید. اولین دستور از شما می خواهد رمز ورود ریشه داده فعلی را وارد کنید. از آنجا که ما هنوز تنظیم نکردیم ، ENTER را فشار دهید تا “none” را نشان دهد.
Output
NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we’ll need the current
password for the root user. If you’ve just installed MariaDB, and
you haven’t set the root password yet, the password will be blank,
so you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):

اعلان بعدی از شما سؤال می کند که آیا می خواهید رمزعبور ریشه دیتابیس را تنظیم کنید یا خیر. در اوبونتو ، حساب اصلی برای MariaDB با نگهداری سیستم خودکار گره خورده است ، بنابراین ما نباید روشهای تأیید صحت تنظیم شده را برای آن حساب تغییر دهیم. با این کار امکان به روزرسانی بسته با حذف دسترسی به حساب ادمین باعث می شود سیستم به روزرسانی بسته شود. . N را تایپ کرده و ENTER را فشار دهید.
Output
. . .
OK, successfully used password, moving on…

Setting the root password ensures that nobody can log into the MariaDB
root user without the proper authorisation.

Set root password? [Y/n] N

اگر تایید هویت سوکت برای مورد شما مناسب نیست، در ادامه نحوه تنظیم حساب کاربری ادمین اضافه برای دسترسی به پسورد را پوشش خواهیم داد.
از آنجا ، می توانید Y و سپس ENTER را فشار دهید تا جواب پیش فرض همه سؤالات بعدی را بپذیرید. این کار برخی از کاربران ناشناس و بانک اطلاعاتی آزمایشی حذف می کند ، ورود به سیستم ریشه از راه دور را غیرفعال می کند و این قوانین جدید را بارگذاری می کند تا MariaDB سریعاً تغییراتی را که ایجاد کرده اید به مرحله اجرا برساند.
با این کار، پیکربندی ایمن اولی را به پایان میرسانید. مرحله بعدی یک مرحله اختیاری است، با این حال اگر ترجیح میدهید با پسورد تایید هویت را به سرور مجازی MariaDB انجام دهید، آن را دنبال کنید.
مرحله 3 – تنظیم تأیید اعتبار کاربر و امتیازات (اختیاری)
در سیستم های اوبونتو که MariaDB 10.1 در حال اجرا است ، کاربر اصلی MariaDB با استفاده از افزونه unix_socket به طور پیش فرض و نه با رمز عبور ، تأیید اعتبار را انجام می دهد. این امر امکان امنیت و قابلیت استفاده بیشتری را در بسیاری از موارد فراهم می کند ، اما در صورت نیاز به دادن امتیازات اجرایی به یک برنامه خارجی (به عنوان مثال ، phpMyAdmin) می تواند کار را پیچیده تر کند.
از آنجا که سرور مجازی از حساب root برای کارهایی مانند گردش ورود به سیستم و شروع و متوقف کردن سرور مجازی استفاده می کند ، بهتر است جزئیات تأیید اعتبار حساب root را تغییر ندهید. تغییر اعتبار در فایل پیکربندی /etc/mysql/debian.cnf ممکن است در ابتدا کار کند ، اما به روزرسانی های بسته به طور بالقوه می توانند آن تغییرات را بازنویسی کنند. به جای تغییر حساب اصلی ، نگهدارندگان بسته توصیه می کنند یک حساب ادمین جداگانه برای دسترسی مبتنی بر رمز عبور ایجاد کنید.
برای این کار ، یک حساب کاربری جدید با نام admin با همان قابلیت های root ایجاد می کنیم ، که برای احراز هویت رمز عبور پیکربندی شده است. برای انجام این کار ، اعلان MariaDB را از پایانه خود باز کنید:
$ sudo mariadb

اکنون کاربر جدیدی با امتیازات اصلی و دسترسی مبتنی بر رمز عبور ایجاد خواهیم کرد. نام کاربری و رمز عبور را برای مطابقت با موارد برگزیده خود تغییر دهید:
mariaDB [(none)]> GRANT ALL ON *.* TO ‘admin’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘password’ WITH GRANT OPTION;

برای اطمینان از ذخیره و در دسترس بودن آنها در بخش کنونی ، امتیازات را فلاش کنید:
mariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;

پس از این ، از پوسته MariaDB خارج شوید:
mariaDB [(none)]> exit

در آخر ، بیایید نصب MariaDB را آزمایش کنیم.
مرحله 4 – تست MariaDB
هنگام نصب از مخازن پیش فرض ، MariaDB باید به صورت خودکار شروع به کار کند. برای آزمایش این موضوع ، وضعیت آن را بررسی کنید.
$ sudo systemctl status mariadb

خروجی مشابه زیر را دریافت خواهید کرد:
Output
● mariadb.service – MariaDB 10.3.22 database server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Tue 2020-05-12 13:38:18 UTC; 3min 55s ago
Docs: man:mysqld(8)
https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
Main PID: 25914 (mysqld)
Status: “Taking your SQL requests now…”
Tasks: 31 (limit: 2345)
Memory: 65.6M
CGroup: /system.slice/mariadb.service
└─25914 /usr/sbin/mysqld
. . .
اگر MariaDB در حال اجرا نیست، میتوانید با دستور sudo systemctl start mariadb آن را راه اندازی کنید.
برای بررسی بیشتر ، می توانید با استفاده از ابزار mysqladmin ، که یک کلاینت است و به شما امکان اجرای دستورات ادمین را می دهد ، به پایگاه داده وصل شوید. برای مثال ، این دستور می گوید که به عنوان root به MariaDB وصل شوید و با استفاده از سوکت یونیکس نسخه را برگردانید:
$ sudo mysqladmin version

باید خروجی مشابه این دریافت کنید:
Output
mysqladmin Ver 9.1 Distrib 10.3.22-MariaDB, for debian-linux-gnu on x86_64
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Server version 10.3.22-MariaDB-1ubuntu1
Protocol version 10
Connection Localhost via UNIX socket
UNIX socket /var/run/mysqld/mysqld.sock
Uptime: 4 min 49 sec

Threads: 7 Questions: 467 Slow queries: 0 Opens: 177 Flush tables: 1 Open tables: 31 Queries per second avg: 1.615

اگر یک کاربر ادمین جداگانه را با تأیید اعتبار رمزگذاری کرده اید ، می توانید همان کار را با تایپ کردن این دستور انجام دهید:
$ mysqladmin -u admin -p version

این بدان معناست که MariaDB در حال کار است و کاربر شما قادر به تأیید هویت موفقیت آمیز میباشد.
نتیجه
در این راهنما سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه ای MariaDB را نصب کرده و با استفاده از اسکریپت mysql_secure_installation که با آن همراه است ، آن را ایمن کردید. همچنین این گزینه را داشتید که قبل از تست عملکرد سرور مجازی MariaDB ، یک کاربر جدید ادمین ایجاد کنید که از تأیید اعتبار مبتنی بر پسورد استفاده کند.
اکنون که سرور مجازی MariaDB را در حال اجرا و ایمن دارید ، در اینجا چند نمونه از مراحل بعدی که می توانید برای کار با سرور مجازی انجام دهید ، آورده شده است:
آموزش نحوه ورود و خروج بانکهای اطلاعاتی
تمرین اجرای پرس و جوهای SQL
گنجاندن MariaDB ذر یک پشته برنامه بزرگتر

 

از این لینک ها زیر می توانید آمورش های بیشتری برای لینوکس پیدا کنید :

نصب و پیکربندی Ansible در اوبونتو 18.04 – نصب MySQL در اوبونتو 18.04

نظارت بر سلامت سرور با Checkmk در اوبونتو – اجرای چند نسخه PHP بر روی یک سرور

نصب Nginx، MySQL، PHP در CentOS 7 –  نصب و پیکربندی Elasticsearch در اوبونتو 18.04

راه اندازی سرور اولیه با اوبونتو 20.04 – تنظیم کلیدهای SSH در Ubuntu 20.04

نصب و استفاده از PostgreSQL در اوبونتو 20.0 – نحوه نصب MySQL در اوبونتو 20.04

نصب Python 3 روی سرور Ubuntu 18.04 –  نحوه نصب Python 3 روی سرور Ubuntu 20.04

نصب Linux،Apache،MySQL،PHP LAMP در اوبونتو 20.04 –  نصب وب سرور Apache در CentOS 8

نحوه نصب Drupal با Docker Compose –  نحوه نصب Nginx در اوبونتو 20.04

7 مورد از اقدامات امنیتی برای محافظت از سرورهای شما –  نحوه نصب و ایمن سازی Redis در اوبونتو 20.04

نحوه نصب و ایمن سازی Redis در اوبونتو 18.04اضافه کردن فضای Swap در اوبونتو 20.04

چگونه می توان فایروال را با UFW در اوبونتو 20.04 تنظیم کردنظارت بر اطلاعیه و مسیر BGP با BGPalerter اوبونتو 18.04

نصب و ایمن سازی phpMyAdmin در اوبونتو 20.04  –  نصب و استفاده از Composer در اوبونتو 20.04

ریست کردن رمز ورود ریشه MySQL یا MariaDB –  استفاده از نوع داده MySQL BLOB برای ذخیره تصاویر

نصب Nginx در اوبونتو 18.04نصب توزیع Anaconda پایتون در اوبونتو 20.04

نحوه نصب جاوا با Apt در اوبونتو 18.04 –  نحوه نصب Django و تنظیم محیط توسعه در اوبونتو 16.04

نصب جنگو و تنظیم محیط توسعه در اوبونتو 20.04 – نحوه ایجاد سرور Minecraft در اوبونتو 18.04

نحوه راه اندازی یک پروژه Node با Typescript –  نحوه نصب و پیکربندی VNC در اوبونتو 18.04

ایجاد یک برنامه Django و اتصال آن به یک بانک اطلاعاتینصب و پیکربندی VNC در اوبونتو 20.04

نصب MariaDB در اوبونتو 20.04  –  فعال سازی و اتصال رابط کاربری Django

تنظیم پلتفرم Cloud IDE کد سرور را در اوبونتو 18.04پیکربندی Apache HTTP با رویداد MPM و PHP-FPM

 

 

کلمات کلیدی خرید سرور

خرید vps – خرید سرور مجازی – خرید سرور – سرور هلند – فروش vps – سرور مجازی آمریکا – خریدvps – سرور مجازی هلند – فروش سرور مجازی – سرور آمریکا – vps – سرور مجازی انگلیس – سرور مجازی آلمان – سرور مجازی کانادا – خرید vps آمریکا – خرید وی پی اس – سرور – خرید سرور مجازی هلند – vps خرید – سرور مجازی فرانسه – سرور مجازی هلند – خرید vps آمریکاخرید سرور مجازی ارزان هلندvpsخرید vps هلندخرید سرور مجازی آمریکاخرید vps فرانسهتست vpsسرور مجازی تستسرور مجازی ویندوزارزانترین vpsخرید وی پی اسvps ارزان – 


https://vpsgol.net/product/vps-germany/

https://vpsgol.net/product/vps-usa/

https://vpsgol.net/product/vps-france/

https://vpsgol.net/product/vps-canada/

https://vpsgol.net/product/vps-poland/

https://vpsgol.net/product/vps-netherlands/

https://vpsgol.net/product/vps-england/