CentOS 7

اجرای چند نسخه PHP بر روی یک سرور

سرور وب Apache از هاست های مجازی برای مدیریت دامنه های متعدد بر روی یک نمونه واحد استفاده می کند. به طور مشابه ، PHP-FPM از یک Daemon برای مدیریت چندین نسخه PHP در یک نمونه واحد استفاده می کند. می توانید از Apache و PHP-FPM با هم استفاده کنید تا هاست چند برنامه وب PHP باشید که هر یک از نسخه متفاوت PHP استفاده میکند و همه روی یک سرور یکسان و به طور همزمان کار کنند. این ویژگی از این لحاظ مفید است که برنامه های مختلف ممکن است به نسخه های مختلف PHP نیاز داشته باشند ، اما برخی از پشته های سرور ، مانند پشته LAMP که به طور معمول پیکربندی شده است ، فقط می توانند یکی را مدیریت کنند. ترکیب Apache با PHP-FPM همچنین یک راه حل مقرون به صرفه تر از میزبانی هر برنامه به طور خاص است.
PHP-FPM همچنین گزینه های پیکربندی برای ورود به سیستم stderr و stdout ، ریستارت اضطراری و spawning روند تطبیقی ​​را ارائه می دهد ، که برای سایت های دارای بار سنگین مفید است. در حقیقت ، استفاده از Apache با PHP-FPM یکی از بهترین پشته ها برای هاستینگ برنامه های PHP ، به خصوص از لحاظ عملکرد میباشد.
در این آموزش دو سایت PHP را به صورت یکجا تنظیم خواهید کرد. هر سایت از دامنه خود استفاده می کند و هر دامنه نسخه PHP خود را مستقر می کند. اولی ، site1.your_domain ، PHP 7.0 را مستقر می کند. دومی ، site2.your_domain ، PHP 7.2 را مستقر می کند.
پیش نیازها
• یک سرور CentOS 7 با حداقل 1 گیگابایت رم که طبق راهنمای راه اندازی سرور اولیه با تنظیم شده باشد ، شامل کاربر sudo غیر ریشه و فایروال.
•وب سرور Apache که با دنبال کردن آموزش نحوه نصب وب سرور Apache در CentOS 7 راه اندازی شود.
• نام دامنه پیکربندی شده برای اشاره به سرور CentOS 7 شما. برای اهداف این آموزش ، از دو زیر دامنه استفاده خواهیم کرد که هر یک با یک رکورد A در تنظیمات DNS ما مشخص شده اند: site1.your_domain و site2.your_domain.
مرحله 1 – نصب PHP ورژن های 7.0 و 7.2 با PHP-FPM
با تکمیل پیش نیازها، اکنون نسخه های PHP 7.0 و 7.2 را نصب خواهید کرد. مخزن SCL )مجموعه نرم افزار) نسخه های بیشماری از پشته PHP را برای سیستم CentOS 7 نگه می دارد. اگر به جدیدترین نسخه PHP نیاز دارید و در SCL موجود نیست ، به جای آن ، Remi PPA (بایگانی بسته شخصی) را بررسی کنید.
با نصب مخزن SCL در سیستم خود شروع کنید:
⦁ $ sudo yum install centos-release-scl -y

ابتدا بیابیم جستجو کنیم که نسخه های PHP 7 در SCL در دسترس هستند:
⦁ $ sudo yum list rh-php7[0-9].x86_64

خروجی مانند این را خواهید دید:
Output
Available Packages
rh-php70.x86_64 2.3-1.el7 centos-sclo-rh
rh-php71.x86_64 1-1.el7 centos-sclo-rh
rh-php72.x86_64 1-2.el7 centos-sclo-rh
rh-php73.x86_64 1-1.el7

توجه داشته باشید که جدیدترین نسخه ، PHP 7.3 نیز موجود است. برای مثال ما نسخه های 7.0 و 7.2 را نصب خواهیم کرد.
بیایید با نسخه قدیمی تر شروع کنیم. rh-php70 و rh-php70-php-fpm را نصب کنید:
⦁ $ sudo yum install rh-php70 rh-php70-php-fpm -y

⦁ rh-php70 متابسته ای است که برنامه های PHP را اجرا می کند.
⦁ rh-php70-php-fpm مترجم Fast Manager Manager را فراهم می کند که به عنوان یک Daemon اجرا می شود و درخواست های Fast / CGI را دریافت می کند.
حالا فرایند را برای نسخه PHP 7.2 تکرار کنید. rh-php72 و rh-php72-php-fpm را نصب کنید.
⦁ $ sudo yum install rh-php72 rh-php72-php-fpm -y

در مرحله بعدی ، دستورات زیر را برای شروع استفاده از هر دو مجموعه نرم افزار اجرا کنید:
⦁ $ sudo scl enable rh-php70 bash

⦁ $ sudo scl enable rh-php72 bash

به طور پیش فرض ، هر دو نسخه PHP پورت 9000 را گوش می دهند. اما در این آموزش می خواهیم دو نسخه را همزمان اجرا کنیم. بنابراین ، بیایید دو پورت جدید را تعیین کنیم:
برای تحقق این امر می توانید /etc/opt/rh/rh-php70/php-fpm.d/www.conf را در ویرایشگر متن مورد علاقه خود باز کرده و هر عدد 9000 را به 9002 تغییر دهید. سپس فایل را ذخیره کرده و ببندید و فرآیند را برای /etc/opt/rh/rh-php72/php-fpm.d/www.conf تکرار کنید ، اکنون 9000 را با 9003 جایگزین کنید. در غیر این صورت ، می توانید از این دو دستور sed برای انجام جایگزینی استفاده کنید:
⦁ $ sudo sed -i ‘s/:9000/:9002/’ /etc/opt/rh/rh-php70/php-fpm.d/www.conf

⦁ $ sudo sed -i ‘s/:9000/:9003/’ /etc/opt/rh/rh-php72/php-fpm.d/www.conf

اکنون برای هر یک از خدمات PHP خود پورت اختصاصی تعیین کرده اید. با این حال ، قبل از این که این تغییرات کار کنند ، باید پورت ها را به پیکربندی SELinux اضافه کنید.
SELinux مخفف Security Enhanced Linux است و به طور پیش فرض در CentOS 7 فعال می شود. شما باید پورت های جدید 9002 و 9003 خود را به پایگاه داده SELinux اضافه کنید و آنها را به خدمات httpd خود اختصاص دهید ، در غیر این صورت برنامه های شما اجرا نمی شوند. برای انجام این کار از دستور semanage استفاده کنید:
⦁ $ sudo semanage port -a -t http_port_t -p tcp 9002

⦁ $ sudo semanage port -a -t http_port_t -p tcp 9003

پرچم -a مشخص می کند که شما یک آبجکت را به بانک اطلاعاتی اضافه می کنید. پرچم -t نوع آبجکت را مشخص می کند ، که در این حالت http_port_t است. و پرچم -p پروتکل tcp را تعیین می کند. می توانید در این آموزش و یا با مراجعه به مطالب رسمی SELinux درباره SELinux و فرمان semanage اطلاعات بیشتری کسب کنید.
اکنون آماده شروع و فعال کردن خدمات PHP خود هستید. با سرویس rh-php70-php-fpm خود شروع کنید و آن را فعال کنید تا در بوت شروع شود:
⦁ $ sudo systemctl start rh-php70-php-fpm

⦁ $ sudo systemctl enable rh-php70-php-fpm

در مرحله بعدی ، وضعیت سرویس rh-php70-php-fpm خود را تأیید کنید:
⦁ $ sudo systemctl status rh-php70-php-fpm

خروجی مانند این را خواهید دید:
Output
● rh-php70-php-fpm.service – The PHP FastCGI Process Manager
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/rh-php70-php-fpm.service; enabled; vendor preset: disabled)
Active: active (running) since Sat 2020-04-18 04:49:59 UTC; 1min 6s ago
Main PID: 1852 (php-fpm)
Status: “Processes active: 0, idle: 5, Requests: 0, slow: 0, Traffic: 0req/sec”
CGroup: /system.slice/rh-php70-php-fpm.service
├─1852 php-fpm: master process (/etc/opt/rh/rh-php70/php-fpm.conf)
├─1853 php-fpm: pool www
├─1854 php-fpm: pool www
├─1855 php-fpm: pool www
├─1856 php-fpm: pool www
└─1857 php-fpm: pool www

Apr 18 04:49:59 centos-s-1vcpu-1gb-blr1-01 systemd[1]: Starting The PHP FastCGI Process Manager…
Apr 18 04:49:59 centos-s-1vcpu-1gb-blr1-01 systemd[1]: Started The PHP FastCGI Process Manager.

با تکرار این فرایند ، سرویس rh-php72-php-fpm را راه اندازی کنید و آن را فعال کنید تا از بوت شروع شود:
⦁ $ sudo systemctl start rh-php72-php-fpm

⦁ $ sudo systemctl enable rh-php72-php-fpm

در مرحله بعد ، وضعیت سرویس rh-php72-php-fpm خود را تأیید کنید:
⦁ $ sudo systemctl status rh-php72-php-fpm

خروجی دیگری مانند این را مشاهده خواهید کرد:
Output
● rh-php72-php-fpm.service – The PHP FastCGI Process Manager
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/rh-php72-php-fpm.service; enabled; vendor preset: disabled)
Active: active (running) since Sat 2020-04-18 04:50:04 UTC; 1min 59s ago
Main PID: 1876 (php-fpm)
Status: “Processes active: 0, idle: 5, Requests: 0, slow: 0, Traffic: 0req/sec”
CGroup: /system.slice/rh-php72-php-fpm.service
├─1876 php-fpm: master process (/etc/opt/rh/rh-php72/php-fpm.conf)
├─1877 php-fpm: pool www
├─1878 php-fpm: pool www
├─1879 php-fpm: pool www
├─1880 php-fpm: pool www
└─1881 php-fpm: pool www

Apr 18 04:50:04 centos-s-1vcpu-1gb-blr1-01 systemd[1]: Starting The PHP FastCGI Process Manager…
Apr 18 04:50:04 centos-s-1vcpu-1gb-blr1-01 systemd[1]: Started The PHP FastCGI Process Manager.

در این مرحله شما دو نسخه PHP را روی سرور خود نصب کرده اید. در مرحله بعد ، برای هر وب سایتی که می خواهید مستقر کنید ، یک ساختار دایرکتوری ایجاد خواهید کرد.
مرحله 2 – ایجاد ساختارهای دیرکتوری برای هر دو وب سایت
در این بخش یک دایرکتوری ریشه مستند و یک صفحه ایندکس برای هر یک از وب سایت ها ایجاد می کنید
ابتدا دایرکتوری های ریشه مستندات را برای هر دوی site1.your_domain و site2.your_domain ایجاد کنید:
⦁ $ sudo mkdir /var/www/site1.your_domain

⦁ $ sudo mkdir /var/www/site2.your_domain

به طور پیش فرض ، وب سرور Apache به عنوان یک کاربر Apache و یک گروه Apache اجرا می شود. بنابراین / var / www / و کلیه فایل ها و زیرشاخه های آن نیز باید متعلق به آنها باشد. دستورالعمل های زیر را برای تأیید صحت مالکیت و مجوزهای دیرکتوری های ریشه وب سایت خود اجرا کنید:
⦁ $ sudo chown -R apache:apache /var/www/site1.your_domain

⦁ $ sudo chown -R apache:apache /var/www/site2.your_domain

⦁ $ sudo chmod -R 755 /var/www/site1.your_domain

⦁ $ sudo chmod -R 755 /var/www/site2.your_domain

دستور chown مالکیت دو دایرکتوری وب سایت شما را به کاربر apache و گروه apache تغییر می دهد. دستور chmod مجوزهای مرتبط با آن کاربر و گروه و سایر افراد را تغییر می دهد.
در مرحله بعد یک فایل info.php را در هر فهرست ریشه وب سایت ایجاد خواهید کرد. با این کار اطلاعات نسخه PHP هر وب سایت نمایش داده می شود. با site1 شروع کنید:
⦁ $ sudo vi /var/www/site1.your_domain/info.php

خط زیر را اضافه کنید:
/var/www/site1.your_domain/info.php
<?php phpinfo(); ?>

فایل را ذخیره کنید و ببندید. اکنون فایل info.php که در site2 ایجاد کرده اید را کپی کنید:
⦁ $ sudo cp /var/www/site1.your_domain/info.php /var/www/site2.your_domain/info.php

سرور وب شما اکنون دارای دیرکتوری های ریشه مستند است که هر سایت برای ارائه داده ها به بازدید کنندگان به آن نیاز دارد. در مرحله بعدی ، وب سرور Apache خود را پیکربندی خواهید کرد تا با دو نسخه مختلف PHP کار کند.
مرحله 3 – پیکربندی Apache برای هر دو وب سایت
در این بخش دو فایل پیکربندی هاست مجازی ایجاد خواهید کرد. با این کار دو وب سایت شما قادر خواهند بود همزمان با دو نسخه مختلف PHP کار کنند.
برای اینکه Apache بتواند این محتوا را ارائه دهد ، باید یک فایل هاست مجازی با دستورالعمل های صحیح ایجاد کنید. شما دو فایل پیکربندی هاست مجازی جدید را درون دیرکتوری (/etc/httpd/conf.d/) ایجاد خواهید کرد.
ابتدا یک فایل پیکربندی هاست مجازی جدید برای وب سایت site1.your_domain ایجاد کنید. در اینجا Apache را برای ارائه محتوا با استفاده از PHP 7.0 هدایت می کنید:
⦁ $ sudo vi /etc/httpd/conf.d/site1.your_domain.conf

محتوای زیر را اضافه کنید. اطمینان حاصل کنید که مسیر فهردیرکتوریست وب سایت ، نام سرور ، پورت و نسخه PHP با تنظیمات شما مطابقت دارد:
/etc/httpd/conf.d/site1.your_domain.conf

<VirtualHost *:80>
ServerAdmin [email protected]_domain
ServerName site1.your_domain
DocumentRoot /var/www/site1.your_domain
DirectoryIndex info.php
SetHandler “proxy:fcgi://127.0.0.1:9002
ScriptAlias /cgi-bin/ “/var/www/cgi-bin/”
AddHandler php70-fcgi .php
Action php70-fcgi /cgi-bin/php70.fcgi
ErrorLog /var/log/httpd/site1.your_domain_error.log
CustomLog /var/log/httpd/site1.your_domain_access.log combined
</VirtualHost>

برای DocumentRoot مسیر دایرکتوری ریشه وب سایت خود را مشخص می کنید. برای ServerAdmin ایمیلی را اضافه می کنید که مدیر سایت your_domain بتواند به آن دسترسی پیدا کند. برای ServerName آدرس url زیر دامنه خود را اضافه می کنید. برای SetHandler پورت9002 را مشخص می کنید. دستورالعمل های باقیمانده نیز خدمات شما را برای پیاده سازی PHP 7.0 پیکربندی می کنند.
فایل را ذخیره کنید و ببندید.
در مرحله بعدی ، یک فایل پیکربندی هاست مجازی جدید برای وب سایت site2.your_domain ایجاد کنید. شما برای استقرار PHP 7.2 این زیر دامنه را مشخص می کنید:
⦁ $ sudo vi /etc/httpd/conf.d/site2.your_domain.conf

محتوای زیر را اضافه کنید. دوباره مطمئن شوید که مسیر دیرکتوری وب سایت ، نام سرور ، پورت و نسخه PHP با اطلاعات منحصر به فرد شما مطابقت دارد:
/etc/httpd/conf.d/site2.your_domain.conf
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin [email protected]_domain
ServerName site2.your_domain
DocumentRoot /var/www/site2.your_domain
DirectoryIndex info.php
SetHandler “proxy:fcgi://127.0.0.1:9003
ScriptAlias /cgi-bin/ “/var/www/cgi-bin/”
AddHandler php72-fcgi .php
Action php72-fcgi /cgi-bin/php72.fcgi
ErrorLog /var/log/httpd/site2.your_domain_error.log
CustomLog /var/log/httpd/site2.your_domain_access.log combined
</VirtualHost>

پس از اتمام فایل را ذخیره کنید و ببندید. سپس فایل پیکربندی Apache را برای هرگونه خطای نحوی بررسی کنید:
⦁ sudo apachectl configtest

خروجی زیر را مشاهده خواهید کرد :
Output
⦁ Syntax OK

در آخر ، سرویس Apache را ریستارت کنید تا تغییرات خود را به اجرا درآورید:
⦁ $ sudo systemctl restart httpd

اکنون که Apache را برای سرویس دهی به هر سایت پیکربندی کرده اید ، آنها را آزمایش می کنید تا مطمئن شوید که نسخه های مناسب PHP در حال اجرا هستند.
مرحله 4 – آزمایش هر دو وب سایت
در این مرحله ، شما برای اجرای دو نسخه مختلف از PHP ، دو وب سایت پیکربندی کرده اید. حالا نتایج را آزمایش کنید.
مرورگر وب خود را باز کنید و از هر دو سایت http: //site1.your_domain و http: //site2.your_domain بازدید کنید. دو صفحه را مشاهده خواهید کرد که به شکل زیر است:

به عناوین توجه کنید. صفحه اول نشان می دهد که site1.your_domain نسخه 7.0 را مستقر کرده است. دومی نشان می دهد که site1.your_domain نسخه 7.2 را مستقر کرده است.
اکنون که سایت های خود را آزمایش کرده اید ، فایل های info.php را حذف کنید. از آنجا که آنها حاوی اطلاعات حساس در مورد سرور شما هستند و در دسترس کاربران غیرمجاز قرار میگیرند ، آسیب پذیری امنیتی ایجاد می کنند. فایل ها را حذف کنید:
⦁ $ sudo rm -rf /var/www/site1.your_domain/info.php

⦁ $ sudo rm -rf /var/www/site2.your_domain/info.php

اکنون یک سرور CentOS 7 واحد دارید که دو وب سایت با دو نسخه مختلف PHP را اداره می کند. با این حال PHP-FPM به این یک برنامه محدود نمی شود.
نتیجه
اکنون هاست های مجازی و PHP-FPM را برای ارائه خدمات به چندین وب سایت و نسخه های مختلف PHP در یک سرور واحد ترکیب کرده اید. تنها محدودیت عملی روی تعداد سایت های PHP و نسخه های PHP که سرویس Apache شما قادر به کنترل آن است ، قدرت پردازش نمونه شماست.
از اینجا شما ممکن است به کاوش در مورد ویژگی های پیشرفته تر PHP-FPM بپردازید ، مانند فرآیند spawning تطبیقی یا اینکه چگونه می تواند sdtout و stderr را وارد کند. اکنون می توانید وب سایت های خود را ایمن کنید. برای دستیابی به این هدف ، می توانید آموزش ما در مورد چگونگی تأمین امنیت سایتهای خود با مجوزهای رایگان TLS / SSL از Let’s Encrypt را دنبال کنید.

 

از این لینک ها زیر می توانید آمورش های بیشتری برای لینوکس پیدا کنید :

نصب و پیکربندی Ansible در اوبونتو 18.04 – نصب MySQL در اوبونتو 18.04

نظارت بر سلامت سرور با Checkmk در اوبونتو – اجرای چند نسخه PHP بر روی یک سرور

نصب Nginx، MySQL، PHP در CentOS 7 –  نصب و پیکربندی Elasticsearch در اوبونتو 18.04

راه اندازی سرور اولیه با اوبونتو 20.04 – تنظیم کلیدهای SSH در Ubuntu 20.04

نصب و استفاده از PostgreSQL در اوبونتو 20.0 – نحوه نصب MySQL در اوبونتو 20.04

نصب Python 3 روی سرور Ubuntu 18.04 –  نحوه نصب Python 3 روی سرور Ubuntu 20.04

نصب Linux،Apache،MySQL،PHP LAMP در اوبونتو 20.04 –  نصب وب سرور Apache در CentOS 8

نحوه نصب Drupal با Docker Compose –  نحوه نصب Nginx در اوبونتو 20.04

7 مورد از اقدامات امنیتی برای محافظت از سرورهای شما –  نحوه نصب و ایمن سازی Redis در اوبونتو 20.04

نحوه نصب و ایمن سازی Redis در اوبونتو 18.04اضافه کردن فضای Swap در اوبونتو 20.04

چگونه می توان فایروال را با UFW در اوبونتو 20.04 تنظیم کردنظارت بر اطلاعیه و مسیر BGP با BGPalerter اوبونتو 18.04

نصب و ایمن سازی phpMyAdmin در اوبونتو 20.04  –  نصب و استفاده از Composer در اوبونتو 20.04

ریست کردن رمز ورود ریشه MySQL یا MariaDB –  استفاده از نوع داده MySQL BLOB برای ذخیره تصاویر

نصب Nginx در اوبونتو 18.04نصب توزیع Anaconda پایتون در اوبونتو 20.04

نحوه نصب جاوا با Apt در اوبونتو 18.04 –  نحوه نصب Django و تنظیم محیط توسعه در اوبونتو 16.04

نصب جنگو و تنظیم محیط توسعه در اوبونتو 20.04 – نحوه ایجاد سرور Minecraft در اوبونتو 18.04

نحوه راه اندازی یک پروژه Node با Typescript –  نحوه نصب و پیکربندی VNC در اوبونتو 18.04

ایجاد یک برنامه Django و اتصال آن به یک بانک اطلاعاتینصب و پیکربندی VNC در اوبونتو 20.04

نصب MariaDB در اوبونتو 20.04  –  فعال سازی و اتصال رابط کاربری Django

تنظیم پلتفرم Cloud IDE کد سرور را در اوبونتو 18.04پیکربندی Apache HTTP با رویداد MPM و PHP-FPM

 

 

کلمات کلیدی خرید سرور

خرید vps – خرید سرور مجازی – خرید سرور – سرور هلند – فروش vps – سرور مجازی آمریکا – خریدvps – سرور مجازی هلند – فروش سرور مجازی – سرور آمریکا – vps – سرور مجازی انگلیس – سرور مجازی آلمان – سرور مجازی کانادا – خرید vps آمریکا – خرید وی پی اس – سرور – خرید سرور مجازی هلند – vps خرید – سرور مجازی فرانسه – سرور مجازی هلند – خرید vps آمریکاخرید سرور مجازی ارزان هلندvpsخرید vps هلندخرید سرور مجازی آمریکاخرید vps فرانسهتست vpsسرور مجازی تستسرور مجازی ویندوزارزانترین vpsخرید وی پی اسvps ارزان – 


https://vpsgol.net/product/vps-germany/

https://vpsgol.net/product/vps-usa/

https://vpsgol.net/product/vps-france/

https://vpsgol.net/product/vps-canada/

https://vpsgol.net/product/vps-poland/

https://vpsgol.net/product/vps-netherlands/

https://vpsgol.net/product/vps-england/