راه اندازی سرور اولیه با اوبونتو 20.04
هنگامی که برای اولین بار سرور مجازی جدید اوبونتو 20.04 را ایجاد می کنید ، باید برخی از مراحل مهم تنظیمات را به عنوان بخشی از ستاپ اصلی انجام...