نصب و پیکربندی pgAdmin 4 در Server Mode
pgAdmin یک پلتفرم توسعه و اجرای منبع باز برای PostgreSQL و سیستم های مدیریت پایگاه داده مرتبط با آن است. از آنجا که در Python و jQuery نوشته شده،...