پایگاه های داده مدیریت شده اکنون از PostgreSQL 13 پشتیبانی می کنند
با افتخار اعلام می کنیم که پایگاه های داده vpsgol اکنون از PostgreSQL 13. پشتیبانی می کند PostgreSQL مسلما پیشرفته ترین پایگاه داده رابطه ای منبع باز جهان است...