راه اندازی سرور اولیه با Debian 10
هنگامی که شما برای اولین بار یک سرور مجازی Debian 10 جدید ایجاد می کنید ، چند مرحله پیکربندی وجود دارد که باید آنها را به عنوان بخشی از...

استقرارهای تولید Node.js خود را با Shipit در CentOS 7
مقدمه Shipit ابزار جهانی اتوماسیون و استقرار برای توسعه دهندگان Node.js است. این ابزار شامل یک جریان کار بر اساس پکیج محبوب Orchestrator ، ورود به سیستم و دستورات...