راه اندازی اولیه سرور با CentOS 8
وقتی برای اولین بار یک سرور مجازی جدید CentOS 8 ایجاد می کنید ، چند مرحله پیکربندی وجود دارد که باید بعداً به عنوان بخشی از راه اندازی اولیه...