کسب یک گواهی اعتبار سنجی DNS با Acme-dns-certbot در اوبونتو 18.04
اکثر گواهی های Let’s Encrypt با استفاده از اعتبار HTTP صادر می شوند که امکان نصب آسان گواهینامه ها در یک سرور مجازی واحد را نیز می دهد. با...