نحوه استفاده از Vundle برای مدیریت افزونه های Vim در VPS لینوکس
مقدمه ویرایشگر متن vim ابزاری متنوع و بسیار قدرتمند برای دستکاری متن ساده ، مدیریت فایل های پیکربندی سیستم و ایجاد کد است. در حالی که تمرکز طراحی ویرایش...