ارائه برنامه های Flask با uWSGI و Nginx در اوبونتو 18.04
در این راهنما یک برنامه Python را با استفاده از میکروفریم Flask در Ubuntu 18.04 ایجاد خواهید کرد. بخش عمده این مقاله در مورد نحوه تنظیم سرور مجازی برنامه...