نحوه نصب R روی اوبونتو 18.04
R یک زبان برنامه نویسی منبع باز است که در محاسبات آماری و گرافیک تخصص دارد. با حمایت بنیاد R برای محاسبات آماری ، از آن به صورت گسترده...