نحوه نصب TensorFlow در اوبونتو 20.04
TensorFlow یک کتابخانه نرم افزار یادگیری ماشین منبع باز است که برای آموزش شبکه های عصبی استفاده می شود. در قالب نمودارهای جریان داده وضعیتی، هر گره در نمودار...