نصب و پیکربندی Postfix به عنوان سرور SMTP به صورت Send-Only در Debian 9
Postfix یک عامل ارسال ایمیل (MTA) است ، برنامه ای که برای ارسال و دریافت ایمیل استفاده می شود. در این آموزش Postfix را به گونه ای نصب و...