نصب و پیکربندی Postfix به عنوان سرور SMTP به صورت Send-Only در اوبونتو 20.04
Postfix یک عامل انتقال ایمیل (MTA) است ، برنامه ای که برای ارسال و دریافت ایمیل استفاده می شود. می توان آن را پیکربندی کرد تا برای ارسال ایمیل...