چگونگی استفاده از migrations و seeders دیتابیس
migrations و seeders ابزارهای قدرتمندی در بانک اطلاعاتی هستند که توسط چارچوب Laravel PHPفراهم شده است تا به توسعه دهندگان اجازه دهد سریعاً به صورت خودکار راه اندازی شوند...