راه اندازی سرور اولیه با Rocky Linux 8
معرفی هنگامی که برای اولین بار سرور جدید Rocky Linux 8 ایجاد می کنید ، چند مرحله پیکربندی وجود دارد که باید به عنوان بخشی از تنظیمات اولیه ،...

ایمن کردن Apache با Let’s Encrypt در Debian 10
Let’s Encrypt یک مجوز صدور گواهینامه (CA) است که روشی آسان برای به دست آوردن و نصب مجوزهای رایگان TLS / SSL فراهم می کند ، از این طریق...

اضافه کردن و حذف کاربران در CentOS 8
وقتی برای اولین بار استفاده از سرور مجازی لینوکس را شروع می کنید ، اضافه کردن و حذف کردن کاربران اغلب اولین کاری است که باید انجام دهید. در...