نحوه ایجاد استخر (pool) اضافی برای ذخیره سازی با استفاده از GlusterFS در اوبونتو 20.04
هنگام ذخیره هرگونه اطلاعات مهم ، داشتن یک نقطه خرابی بسیار خطرناک است. در حالی که بسیاری از پایگاه داده ها و نرم افزارهای دیگر به شما امکان می...