نصب و پیکربندی Elasticsearch در اوبونتو 18.04
Elasticsearch پلتفرمی برای جستجوی توزیعی و تجزیه و تحلیل داده ها در زمان واقعی است. در واقع به دلیل قابلیت استفاده ، ویژگی های قدرتمند و مقیاس پذیری آن...