نحوه نصب پشته یا استک Nginx ، MySQL ، PHP LEMP
در این آموزش ، یک پشته LEMP را روی یک سرور مجازی CentOS 8 نصب خواهید کرد. اگرچه MySQL از منابع پیش فرض در CentOS 8 در دسترس است...