استفاده از نوع داده MySQL BLOB برای ذخیره تصاویر
Binary Large Object (BLOB) به معنی شئ بزرگ دودویی، یک نوع داده MySQL است که می تواند داده های باینری مانند تصاویر ، چندرسانه ای و فایل های PDF...