بازنویسی URL را با mod_rewrite برای Apache در Debian 10
ماژول mod_rewrite در Apache به شما امکان می دهد URL ها را با روشی تمیزتر بازنویسی کنید ، مسیرهای قابل خواندن توسط انسان را به رشته های جستار سازگار...