ساخت یک برنامه آب و هوا در Django
در این مقاله یک برنامه ساده Django خواهیم ساخت که آب و هوای فعلی را برای شهرهای مختلف نشان می دهد. برای به دست آوردن داده های فعلی هوا...