نحوه نصب Elasticsearch ، Logstash و Kibana Elastic Stack در اوبونتو 18.04
Elastic Stack – که قبلاً با عنوان ELK Stack شناخته می شد – مجموعه ای از نرم افزارهای منبع باز است که توسط Elastic ساخته شده است و به...

نحوه نصب Elasticsearch ، Logstash و Kibana Elastic Stack در اوبونتو 20.04
Elasticsearchروشی که به centralized logging شناخته می شود. centralized logging می تواند در هنگام تلاش برای شناسایی مشکلات سرورها یا برنامه های کاربردی مفید باشد ، زیرا این امکان...