نحوه تنظیم Jupyter Notebook با پایتون در Ubuntu 20.04
Jupyter Notebook یک برنامه وب منبع باز است که به شما امکان می دهد کد تعاملی ، تجسم سازی ها و سایر موارد را ایجاد و به اشتراک بگذارید....