چگونه با JSX عناصر واقعی ایجاد کنیم
در این آموزش می آموزید که چگونه عناصر را با JSX توصیف کنید. JSX انتزاعی است که به شما امکان می دهد دستور مشابه HTML را در کد جاوا...