با استفاده از React ، Superagent و API اینستاگرام
در این آموزش با استفاده از SuperAgent یک اسلایدر تصویر با تصاویر گرفته شده از اینستاگرام ایجاد می کنید. کتابخانه های مختلف بسیاری وجود دارد که می تواند برای...