پارامترهای پیش فرض در جاوا اسکریپت
در ECMAScript 2015 ، پارامترهای تابع پیش فرض به زبان JavaScript معرفی شدند. این پارامترها به توسعه دهندگان امکان میدهند که در صورت عدم ارائه آرگومان به آنها، یک...

نحوه ساختن یک برنامه جهانی با Nuxt.js و Django
مقدمه ظهور کتابخانه های مدرن جاوا اسکریپت مانند React.js و Vue.js توسعه وب نرم افزار نهایی را بهتر کرده است. این کتابخانه ها دارای ویژگی هایی از جمله SPA...

درک ژنراتورها در JavaScript
مقدمه در ECMAScript 2015 ، ژنراتورها (آزانگرها) به زبان JavaScript معرفی شدند. ژنراتورفرایندی است که می تواند متوقف شده و از سر گرفته شود و می تواند مقادیر مختلفی...

درک Objectهای Map و Set در JavaScript
در JavaScript ، توسعه دهندگان اغلب وقت زیادی را صرف تصمیم گیری در مورد ساختار صحیح داده برای استفاده از آن ها می کنند. این امر به این دلیل...