راه اندازی یک پروژه React با Parcel
مقدمه وقتی صحبت از بسته نرم افزار وب است ، ParcelJS یک بسته نرم افزاری نسبتاً جدید است. Parcel خود را به عنوان یک مجموعه برنامه وب سریع و...