نحوه راه اندازی یک پروژه React با برنامه React
React یک چارچوب محبوب JavaScript برای ایجاد برنامه های front-end است. در ابتدا توسط فیس بوک ایجاد شد و این امکان را فراهم کرده است که توسعه دهندگان بتوانند...