مدیریت حالت فرم در React با Redux Form
redux-form یک روش عالی برای مدیریت اشکال است که توسط Redux تهیه شده است. در واقع یک کامپوننت مرتبه بالاتر (HOC) است که از re-redux استفاده می کند تا...