ارائه برنامه های Flask با Gunicorn و Nginx اوبونتو 20
در این راهنما یک برنامه Python را با استفاده از میکروفریم Flask در Ubuntu 20.04 ایجاد خواهید کرد. بخش عمده این مقاله در مورد نحوه تنظیم سرور برنامه Gunicorn...