نصب و ایمن سازی Grafana در اوبونتو 18
Grafana یک ابزار تجسم و نظارت بر داده های منبع باز است که با داده های پیچیده از منابعی مانند Prometheus ، InfluxDB ، Graphite و ElasticSearch ادغام می...