تنظیم پلتفرم Cloud IDE کد سرور را در اوبونتو 18.04
با حرکت ابزارهای گسترش دهنده به سمت cloud ، تطابق پذیری پلتفرم cloud IDE (محیط پیشرفت ادغام شده) در حال رشد است. Cloud IDE ها امکان همکاری در زمان...

نصب و ایمن سازی Grafana در اوبونتو 18
Grafana یک ابزار تجسم و نظارت بر داده های منبع باز است که با داده های پیچیده از منابعی مانند Prometheus ، InfluxDB ، Graphite و ElasticSearch ادغام می...