نحوه استقرار و مدیریت DNS با استفاده از DNSControl در Debian 10
مقدمه DNSControl ابزاری زیرساختی به عنوان کد است که به شما امکان می دهد بخش های DNS خود را با استفاده از اصول استاندارد توسعه نرم افزار از جمله...