راه اندازی فایروال با استفاده از firewalld در CentOS 8
firewalld یک نرم افزار مدیریت فایروال است که برای بسیاری از توزیع های لینوکس موجود است ، که به عنوان یک پیش زمینه برای سیستم های فیلترینگ بسته های...