نحوه نصب R بر روی Debian 10
R یک زبان برنامه نویسی منبع باز است که به طور گسترده برای توسعه نرم افزار آماری ، انجام تجزیه و تحلیل داده ها و تجسم استفاده می شود....