استفاده از پسوند PDO PHP برای انجام تراکنش MySQL
یک تراکنش MySQL گروهی از دستورات SQL است که به طور منطقی مرتبط هستند و به عنوان یک یونیت واحد در بانک اطلاعاتی اجرا می شوند. تراکنش ها برای...