نحوه نصب Drupal با Docker Compose
Drupal یک سیستم مدیریت محتوا (CMS) است که به زبان PHP نوشته شده و تحت مجوز عمومی منبع آزاد GNU توزیع می شود. مردم و سازمانهای مختلف در سراسر...

ایمن کردن Apache با Let’s Encrypt در Debian 10
Let’s Encrypt یک مجوز صدور گواهینامه (CA) است که روشی آسان برای به دست آوردن و نصب مجوزهای رایگان TLS / SSL فراهم می کند ، از این طریق...