چگونه می توان پلتفرم Cloud IDE کد سرور را روی Debian 10 تنظیم كرد
با حرکت ابزارهای گسترش دهنده به سمت cloud ، ایجاد و تطابق پذیری پلتفرم cloud IDE (محیط پیشرفت ادغام شده) در حال رشد است. Cloud IDE ها امکان همکاری...

ایمن کردن Nginx با Let’s Encrypt در Ubuntu 20.04
Let’s Encrypt یک مجوز رسمی است که روشی آسان برای به دست آوردن و نصب مجوزهای رایگان TLS / SSL فراهم می کند ، در نتیجه HTTPS رمزگذاری شده...

نحوه نصب Drupal با Docker Compose
Drupal یک سیستم مدیریت محتوا (CMS) است که به زبان PHP نوشته شده و تحت مجوز عمومی منبع آزاد GNU توزیع می شود. مردم و سازمانهای مختلف در سراسر...

ایمن کردن Apache با Let’s Encrypt در Debian 10
Let’s Encrypt یک مجوز صدور گواهینامه (CA) است که روشی آسان برای به دست آوردن و نصب مجوزهای رایگان TLS / SSL فراهم می کند ، از این طریق...