نظارت بر اطلاعیه و مسیر BGP با BGPalerter اوبونتو 18.04
BGP protocol Border Gateway یکی از پروتکل های اصلی مسئول مسیریابی بسته ها از طریق اینترنت است ، بنابراین هنگامی که اشتباه پیش برود ، ممکن است قطعی های...