استفاده از map، filter، و reduce در جاوااسکریپت
برنامه نویسی کاربردی در جاوا اسکریپت از خوانایی کد ، قابلیت حفظ و قابلیت آزمایش کد بهره می برد. یکی از ابزارهای برنامه نویسی کاربردی ، برنامه نویسی به...