نحوه استفاده از توابع در PHP
معرفی وقتی متوجه شدید که در حال کپی و چسباندن بلوک های کد برای استفاده مجدد در بخش های مختلف برنامه خود هستید، آماده نوشتن یک تابع هستید. اگر...