نحوه استفاده از MongoDB در یک برنامه Flask
معرفی در برنامه های تحت وب، معمولاً به یک پایگاه داده نیاز دارید که مجموعه ای سازمان یافته از داده ها است. شما از یک پایگاه داده برای ذخیره...

چگونه می توان با کتابخانه (library) درخواست ها در پایتون شروع به کار کرد
مقدمه در بسیاری از برنامه های وب ، اتصال به خدمات مختلف شخص ثالث با استفاده از API طبیعی است. هنگامی که از این API ها استفاده می کنید...