نحوه نصب R روی اوبونتو 20.04
R یک زبان برنامه نویسی منبع باز است که در تحلیل داده و محاسبات آماری استفاده میشود. با حمایت بنیاد R برای محاسبات آماری ، از آن به صورت...