چگونه می توان از رول های ansible برای انتزاع محیط زیرساختی خود استفاده کرد
مقدمه Ansible یک ابزار مدیریت پیکربندی است که برای خودکار سازی سرور مجازی های کنترل کننده برای مدیران و تیم های عملیاتی طراحی شده است. با استفاده از Ansible...