مراحل ایمن سازی Apache HTTP در FreeBSD 12
اگرچه نصب پیش فرض یک سرور مجازی Apache HTTP در حال حاضر ایمن است ، اما پیکربندی آن با چند اصلاح جزیی قابل بهبود می شود. برای مثال می...