Ubuntu 20.04

نحوه نصب R روی اوبونتو 20.04

R یک زبان برنامه نویسی منبع باز است که در تحلیل داده و محاسبات آماری استفاده میشود. با حمایت بنیاد R برای محاسبات آماری ، از آن به صورت گسترده توسط جامعه فعالی استفاده میشود. R بسیاری از بسته های تولید شده توسط کاربر را برای حوزه های خاصی از مطالعه ارائه می دهد ، که باعث می شود این امر در بسیاری از زمینه ها کاربرد داشته باشد.
در این آموزش R را نصب می کنیم و نحوه اضافه کردن بسته ها از شبکه رسمی بایگانی جامع R (CRAN) را نشان می دهیم.
پیش نیازها
برای دنبال کردن این آموزش به سرور مجازی اوبونتو 20.04 با:
• حداقل 1 گیگابایت رم
• کاربر غیر ریشه با امتیازات sudo
نیاز دارید
برای یادگیری چگونگی دستیابی به این تنظیمات ، راهنمای ستاپ اولیه سرور مجازی را دنبال کنید.
پس از اتمام این پیش نیازها ، آماده شروع هستید.
مرحله 1 – نصب R
از آنجا که R یک پروژه به سرعت در حال حرکت است ، آخرین نسخه پایدار همیشه از منابع اوبونتو در دسترس نیست ، بنابراین ما با اضافه کردن منبع خارجی که توسط CRAN نگهداری می شود ، شروع خواهیم کرد.
توجه : CRAN منابع درون شبکه خود را حفظ می کند ، اما همه منابع خارجی قابل اعتماد نیستند. مطمئن شوید که فقط از منابع معتبر نصب کنید.

ابتدا بیایید کلید GPG مربوطه را اضافه کنیم.
$ sudo apt-key adv –keyserver keyserver.ubuntu.com –recv-keys E298A3A825C0D65DFD57CBB651716619E084DAB9

وقتی دستور را اجرا می کنیم ، خروجی زیر را دریافت خواهیم کرد:
Output
Executing: /tmp/apt-key-gpghome.cul0ddtmN1/gpg.1.sh –keyserver keyserver.ubuntu.com –recv-keys E298A3A825C0D65DFD57CBB651716619E084DAB9
gpg: key 51716619E084DAB9: public key “Michael Rutter <marutter@gmail.com>” imported
gpg: Total number processed: 1
gpg: imported: 1

پس از داشتن کلید قابل اعتماد ، می توانیم منبع را اضافه کنیم.
توجه داشته باشید که اگر از 20.04 استفاده نمی کنید ، می توانید منبع مربوطه را از لیست R Project Ubuntu ، که برای هر نسخه نامگذاری شده است ، پیدا کنید. اوبونتو 20.04 به Focal Fossa اشاره دارد و جدیدترین نسخه R، 4.0.0 است، بنابراین قرارداد نامگذاری منبع زیر، focal-cran40 است.
$ sudo add-apt-repository ‘deb https://cloud.r-project.org/bin/linux/ubuntu focal-cran40/’

در بین خروجی نمایش داده شده ، باید خطوط مشابه زیر را پیدا کنید:
Output

Get:7 https://cloud.r-project.org/bin/linux/ubuntu focal-cran40/ InRelease [3622 B]
Get:8 https://cloud.r-project.org/bin/linux/ubuntu focal-cran40/ Packages [15.6 kB]

اکنون ، برای اینکه مانیفیست (اعلان) های بسته از منبع جدید را شامل شود ، باید پس از این به روزرسانی کنیم.
$ sudo apt update
در بین خروجی باید یک خط شبیه به زیر باشد:
Output

Hit:5 https://cloud.r-project.org/bin/linux/ubuntu focal-cran40/ InRelease

اگر خط فوق در خروجی از دستور UPDATE ظاهر شود ، ما منبع را با موفقیت اضافه کرده ایم. می توانیم مطمئن باشیم که به طور تصادفی نسخه قدیمی را نصب نمی کنیم.
در این مرحله ، آماده نصب R با دستور زیر هستیم.
$sudo apt install r-base
اگر از شما خواسته شد كه نصب را تأیید كنید ، برای ادامه ، y را فشار دهید.
در زمان نوشتن این مقاله، آخرین نسخه پایدار R از CRAN نسخه 4.0.1 میباشد که هنگام شروع R نمایش داده می شود.
از آنجا که ما قصد داریم یک پکیج نمونه برای هر کاربر روی سیستم نصب کنیم ، R را به صورت root شروع خواهیم کرد تا کتابخانه ها بصورت خودکار در دسترس همه کاربران قرار بگیرند. از طرف دیگر ، اگر دستور R را بدون sudo اجرا کنید ، می توانید یک کتابخانه شخصی برای کاربر خود تنظیم کنید.
$ sudo -i R
Output

R version 4.0.0 (2020-04-24) — “Arbor Day”
Copyright (C) 2020 The R Foundation for Statistical Computing
Platform: x86_64-pc-linux-gnu (64-bit)

Type ‘demo()’ for some demos, ‘help()’ for on-line help, or
‘help.start()’ for an HTML browser interface to help.
Type ‘q()’ to quit R.

>

این تأیید می کند که ما R را با موفقیت نصب کرده ایم و وارد پوسته تعاملی آن شدیم.
مرحله 2 – نصب بسته های R از CRAN
بخشی از قدرت R فراوانی در دسترس بسته های افزودنی آن است. به هدف توضیحی ، txtplot را نصب خواهیم کرد ، کتابخانه ای که نمودارهای ASCII را در بر می گیرد که شامل نمودار پراگندگی ، نمودار خطی ، نمودار چگالی ، نمودارهای acf و نمودارهای میله ای است:
> install.packages(‘txtplot’)
توجه: خروجی زیر نشان می دهد که بسته در کجا نصب خواهد شد.
Output

Installing package into ‘/usr/local/lib/R/site-library’
(as ‘lib’ is unspecified)

این مسیر گسترده در سایت وجود دارد زیرا ما R را به عنوان root اجرا کردیم. این مکان صحیحی است که بسته را در دسترس همه کاربران قرار میدهد.
پس از اتمام نصب ، می توانیم txtplot را لود کنیم:
> library(‘txtplot’)
اگر پیام خطایی وجود ندارد ، کتابخانه با موفقیت لود شده است. بیایید اکنون آن را با مثالی که عملکرد نمودارسازی پایه را با برچسب های محور نشان می دهد ، در مرحله عمل قرار دهیم. داده های مثال ، تهیه شده توسط بسته های datasets درR ، شامل سرعت اتومبیل ها و مسافت موردنیاز برای متوقف کردن بر اساس داده های دهه 1920 است:
$ txtplot(cars[,1], cars[,2], xlab = ‘speed’, ylab = ‘distance’)

Output
+—-+———–+————+———–+———–+–+
120 + * +
| |
d 100 + * +
i | * * |
s 80 + * * +
t | * * * * |
a 60 + * * * * * +
n | * * * * * |
c 40 + * * * * * * * +
e | * * * * * * * |
20 + * * * * * +
| * * * |
0 +—-+———–+————+———–+———–+–+
5 10 15 20 25
speed

اگر علاقه مند به کسب اطلاعات بیشتر در مورد txtplot هستید ، از help)txtplot) در داخل مفسر R استفاده کنید.
هر بسته از پیش کامپایل شده را می توان از CRAN با install.packages () نصب کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آنچه در دسترس است ، می توانید لیستی از بسته های رسمی بر اساس نام که از طریق لیست نام بسته های موجود CRAN سازماندهی شده ، پیدا کنید.
برای خروج از R ، می توانید q () را تایپ کنید. مگر اینکه بخواهید تصویر فضای کاری را ذخیره کنید ، می توانید در صورت درخواست از شما n را فشار دهید.
نتیجه
با نصب موفقیت آمیز R روی سرور مجازی ، ممکن است علاقه مند به این راهنما در مورد نصب سرور مجازی RStudio باشید تا بتوانید یک IDE را در استقرار مبتنی بر سرور مجازی که تازه تکمیل کرده اید ، قرار دهید. همچنین می توانید نحوه تنظیم سرور مجازی Shiny را برای تبدیل کد R خود به صفحات وب تعاملی بیاموزید.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه نصب پکیج های R با استفاده از ابزارهای مختلف ، می توانید نحوه نصب مستقیم از GitHub ، BitBucket یا سایر لوکیشن ها را مطالعه کنید. این کار به شما امکان می دهد تا از آخرین کارهای جامعه فعال بهره ببرید.

 

از این لینک ها زیر می توانید آمورش های بیشتری برای لینوکس پیدا کنید :

چگونه به Ubuntu 20.04 Focal Fossa ارتقا دهید

نحوه ایجاد نماها (Views) برای توسعه وب Django

نصب Mount NFS در اوبونتو 20.04

نحوه توسعه برنامه ها در Kubernetes با Okteto

نصب و پیکربندی Laravel با Nginx در اوبونتو 20.04

نحوه تنظیم Jupyter Notebook با پایتون در Ubuntu 20.04

نصب Jitsi Meet در Debian 10

نصب و پیکربندی Nextcloud در اوبونتو 20.04

نصب و پیکربندی Ansible در اوبونتو 20.04

مقدمه ای بر مدیریت پیکربندی با Ansible

نحوه نصب R روی اوبونتو 20.04

ارائه برنامه های Flask با uWSGI و Nginx در اوبونتو 18.04

نصب و پیکربندی Postfix در اوبونتو 20.04

ارائه برنامه های Flask با Gunicorn و Nginx اوبونتو 20

ایمن کردن Nginx با Let’s Encrypt در Ubuntu 20.04

تنظیم پلتفرم Cloud IDE کد سرور در اوبونتو 20

کسب یک گواهی اعتبار سنجی DNS با Acme-dns-certbot در اوبونتو 18.04

نصب و ایمن سازی Grafana در اوبونتو 20.04

نحوه نصب Git در Ubuntu 20.04

 

خرید vps – خرید سرور مجازی – خرید سرور – سرور هلند – فروش vps – سرور مجازی آمریکا – خریدvps – سرور مجازی هلند – فروش سرور مجازی – سرور آمریکا – vps – سرور مجازی انگلیس – سرور مجازی آلمان – سرور مجازی کانادا – خرید vps آمریکا – خرید وی پی اس – سرور – خرید سرور مجازی هلند – vps خرید – سرور مجازی فرانسه – سرور مجازی هلند – خرید vps آمریکاخرید سرور مجازی ارزان هلندvpsخرید vps هلندخرید سرور مجازی آمریکاخرید vps فرانسهتست vpsسرور مجازی تستسرور مجازی ویندوزارزانترین vpsخرید وی پی اسvps ارزان – 


https://vpsgol.net/product/vps-germany/

https://vpsgol.net/product/vps-usa/

https://vpsgol.net/product/vps-france/

https://vpsgol.net/product/vps-canada/

https://vpsgol.net/product/vps-poland/

https://vpsgol.net/product/vps-netherlands/

https://vpsgol.net/product/vps-england/